Historie


We beginnen bij het begin:

“De Durbloazers” kennen een rijke historie. We willen deze bewaren voor zowel de Helmondse als ook de regionale bevolking en op deze manier een bijdrage leveren aan de rijke Carnavalsgeschiedenis van onze “Keiestad”, het volgende:

In het najaar van 1974, toen Carnavalsvereniging “De Durdawwers” al 8 jaar floreerde, werd het idee geopperd om de vereniging compleet te maken met een heuse Hofkapel.

Tijdens het Carnavalsjaar 1975, het jaar dat ook de heropening van de residentie van de CV “De Durdawwers” (het huidige Kamenijgebouw te Helmond-Noord) plaatsvond, werd de kersverse Hofkapel gepresenteerd aan het publiek.

De oprichters en tevens eerste muzikanten van de Hofkapel bestonden uit de gebroeders Maarten- (kleine trom en Coördinator), Pieter- (trompet)† en Geert Kusters (grote trom)†, René van de Waarsenburg (trombone), Bert van Sas (sax), Karel Nooyen (trompet) en Hendrik (Henk) Mikkers (dirigent).

Zelfs hadden ze in die tijd al gedacht aan een reserve slagwerker, eentje met internationale allure, de vacature werd ingevuld door David Reader (Dooley ???18-07-2012)†. Deze uit Engeland afkomstige muzikant denkt nog altijd terug aan de mooie jaren die hij heeft beleefd in het Helmondse en heeft nóg steeds een hechte vriendschappelijke band met diverse oud-leden.

Dirigenten:

Zoals al eerder vermeld werd Hendrik (Henk) Mikkers als eerste aangetrokken om de Kapel muzikaal te leiden, na enige jaren nam Martien van de Wijngaard het stokje over. Enkele jaren daarna vond René van de Waarsenburg het in 1979 tijd om de muzikale leiding over te nemen nadat het hem gevraagd werd. Een rasechte Durdawwer met veel gevoel voor humor. Maar zeker ook, veel muzikale ervaring met een serieus uurtje repeteren, om aansluitend daarna veel lol maken aan de tap, op dat moment de basisingrediënten waardoor de Kapel zich écht ging roeren in het Helmondse carnavalsgebeuren.

In 1994 vond René van de Waarsenburg dat het tijd werd voor een opvolger met nieuw fris bloed, gelukkig hoefden we daar niet lang naar te zoeken, we hadden namelijk op dat moment René Kampen als muzikant binnen de gelederen, omdat hij de geijkte kandidaat was met een groot verenigingshart, heeft hij toen zijn verantwoording genomen om heeft aan deze moeilijke klus met verve vorm gegeven.

Ondanks dat hij op dat moment zonder enige directie-ervaring voor de leeuwen werd geworpen is de Kapel onder zijn leiding geworden voor wat het nu is.

Door zijn spontaniteit, gezonde prestatiedrang en muzikaliteit weet hij de gevoelige snaar te raken bij elke muzikant om deze vervolgens boven zich zelf uit te laten stijgen.

Anekdotes:

Vele anekdotes zijn die jaren gepasseerd bijv. het vervoeren en spelen op een bestelwagen of het repeteren met een binnentemperatuur van -3 graden, het musiceren op klompen of het midden in de nacht al musicerend door de wijk lopend om op locatie te gaan bij een van de leden en de nodige eieren naar binnen te werken.

De overblijf weekeinden bij Willem Raaijmakers† in Brouwhuis, waar veel plezier werd gemaakt, staan nog in het geheugen gegrift. Het deelnemen aan de Braderie in de Heistraat of het musiceren op een open wagen tijdens vlooienmarkten enz, enz. Kortom, voor die periode heel normale leuke dingen, de tijd van ouwe jongens krentenbrood”.

Maar ook serieuzere activiteiten kwamen in die tijd aan bod, zoals die rond het 22 jarig bestaan. Toen werd onder leiding van René van de Waarsenburg enkele jaren (buiten de carnavalstijd) een heus koffieconcert gepresenteerd, op het programma stond, …… jawel, carnavalsmuziek!

Coördinatoren:

 

Natuurlijk horen bij elke club mensen die de zaakjes regelen buiten het muzikale gebeuren om. Mensen met organisatietalent, mensenkennis en die niet bang zijn wat extra uurtjes te stoppen in de vereniging om in een goede samenwerking met de dirigent het hele gebeuren in goede banen te leiden, zo werd Maarten Kusters in seizoen 1974/1975 verzocht dit op zich te nemen.

Voor hem de taak om de basis te leggen in de organisatie, het ervoor zorgdragen dat de Kapel een geïntegreerd onderdeel werd van de vereniging, voor geld spelen was niet belangrijk, je speelde voor wat consumpties maar vooral, je speelde voor de Durdawwers en hun publiek.

In de zomer van 1981 aan de bar van het “Parochiehuis” gelegen aan het Binderseind in de binnenstad (destijds de repetitielocatie van de drumband van “Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia”), vroeg Maarten Kusters aan Walter Joosten (beiden lid van deze drumband) of hij zich als slagwerker wilde voegen bij de Kapel waarop hij positief antwoordde.

In het jaar 1983 droeg Maarten het Coördinatorstokje aan hem over waardoor hij zich op die manier buiten het musiceren om dienstbaar maakte voor de Kapel.

In de voorbije laatste jaren hebben ook Mark Kouwenhoven en Herman Jansen het nodige belangrijke werk geleverd als coördinator, waarna Walter het in 2006 weer over heeft genomen en dit dankbare werk tot op heden verricht.

Het Heden:

 

Zoals eerder vermeld zwaait René Kampen tot de dag van vandaag de muzikale scepter en heeft de Kapel mede door zijn inbreng vele triomfen behaald, met bijvoorbeeld het bereiken van de eerste plaats tijdens het Prijsbloaze in 2000, het succesvolle evenement georganiseerd door de Helmondse Stadscarnavalsvereniging “De Keiebijters”.

Naast verplichtingen welke de afdeling Kapel heeft ten opzichte van hun Moedervereniging “De Durdawwers”, presenteren de “De Durbloazers” zich ook op activiteiten van andere verenigingen en evenementen zoals muziekfestijnen door het jaar heen.

Daardoor hebben “De Durbloazers” zich anno 2009 gemanifesteerd tot de bekendste en succesvolste verenigingsgebonden Kapel van Helmond en omstreken.

Dit succes wordt anno 2009 binnen de Kapel gedeeld door een superleuke en gemotiveerde groep muzikanten in de volgende bezetting: Karel van Aerle (bariton), André van Bergen (trompet), Erwin Dirks (bas),Tim Joosten (oproepkracht slagwerk), Walter Joosten (slagwerk en Coördinator), René Kampen (bariton en Dirigent), Yvonne van Onzenoort (dwarsfluit), Marijke Raaijmakers (sax), Peter Rautenberger (trompet), Jan van de Sande (trombone), Edward Stutz (trompet), Miranda Stutz (bekkens), Pascal Verkennis (sax), Patrick Verkennis (trombone), Erik Vulders (sax), Louis van de Waarsenburg (sax), José Wilms (klarinet), Jürgen Wilms (trompet en Penningmeester), Erica van der Zanden (sax), Peter van der Zanden (klarinet), Peter van der Zanden (grote trom), Gerrit Zwetsloot (trompet).

 

Graag willen wij alle muzikanten bedanken die in het verleden de bezetting hebben gedeeld, speciaal ter nagedachtenis aan wijlen Theo van den Elzen (bas)†, Pieter Kusters (trompet)†, Ben Wilde (Bariton)†, Willem Raaijmakers (bas)†.

Juist omdat zoveel mensen nu en in het verleden hun plezier hebben gehad aan deze Kapel, leek het ons een goed idee om in het jaar dat we 33 jaar musiceren, alles voor het nageslacht vast te leggen middels de uitgave van een DVD.

Een DVD die uitsluitend is voortgebracht door vrijwilligers en sponsoren welke wij dan ook allemaal zeer erkentelijk zijn voor hun inbreng in het verwezenlijken van dit product en middels deze weg daarvoor hartelijk willen bedanken. Een DVD die uiteindelijk bedoeld is voor eigen leden en eenieder die “De Durbloazers” een warm hart toe draagt.

De totale opbrengst van deze DVD zou in zijn geheel ten goede gekomen zijn aan Carnavalsvereniging “De Durdawwers” als steuntje in de rug voor het organiseren van het komende 44 jarig jubileum van deze vereniging in 2010. Ware het niet dat de Carnavalsvereniging medio dit jaar heeft besloten tot ontbinding.

De historie die hierna volgt en tot nu toe,  kunt u terug vinden op de site onder “Archief”. In het archief staan alle belangrijke zaken van Kapel De Durbloazers per jaar gearchiveerd.

Aldus opgemaakt in november 2009 door:

Walter Joosten
(Coördinator)